Thị trường thiết bị máy móc sản xuất gốm sứ Trung Quốc

1/26/2016 10:02:19 AM

Trung Quốc là nước sản xuất và tiêu thụ gạch ốp lát lớn nhất thế giới, cùng với mức sống của người dân được nâng cao, điều kiện nhà ở ngày càng cải thiện, xây dựng nông thôn kiểu mới và đẩy nhanh quá trình thành thị hóa, khiến cho lượng cung cầu trong nước về gạch xây dựng tăng lên. Năm 2009, sản lượng gạch ốp lát Trung Quốc đạt 6.724 triệu m2.

Trải qua hơn 10 năm phát triển, ngành thiết bị sản xuất gốm sứ Trung Quốc đã được thị trường hóa hoàn toàn. Năm 2009 thể hiện rõ 2 xu hướng: một là hầu hết các sản phẩm của các doanh nghiệp dần dần xuất khẩu ra nước ngoài và tiêu thụ trên thị trường thế giới, tại thị trường Đông Nam Á đã thay thế sản phẩm châu Âu và trở thành thương hiệu chính của thị trường khu vực; hai là liên doanh, hợp nhất nâng cao giá trị thương hiệu.

Sự phát triển nhanh chóng của ngành thiết bị Trung Quốc đã xóa bỏ khả năng độc quyền của cường quốc Italia. Hiện nay, trình độ kỹ thuật Trung Quốc đã tiếp cận hoặc đạt trình độ tiên tiến thế giới, Trung Quốc ngày càng nâng cao sức cạnh tranh trên phạm vi toàn thế giới, điều này ảnh hưởng lớn tới các doanh nghiệp Italia, khiến cho các doanh nghiệp này phải lựa chọn phương án thu mua, sát nhập, nhằm tiến hành chỉnh hợp và tăng cường thực lực để đối phó.

(Nội dung chi tiết xem trên Tạp chí Gốm sứ số 61, tháng 5/2010)