CTY CP THIẾT BỊ GỐM SỨ VÀ KHUÔN ÉP FOSHAN

2/1/2016 4:37:42 PM
CTY CP THIẾT BỊ GỐM SỨ VÀ KHUÔN ÉP FOSHAN
Công ty cổ phần thiết bị gốm sứ và khuôn ép Foshan
Địa chỉ: Lô 46B - Khu Công nghiệp Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội
Tel: 04. 35250 603 - Fax: 04. 35250 604

Công ty cổ phần thiết bị gốm sứ và khuôn ép Foshan (FOSHAN JSC) được thành lập ngày 28 tháng 01 năm 2008. với các ngành nghề kinh doanh:

  • Sản xuất khuôn ép, vanh khuôn, hộp khuôn ngành Gạch
  • Sản xuất, gia công đồ gá lắp ráp chính xác.
  • Sản xuất, lắp ráp phụ tùng, thiết bị các ngành Công nghiệp .
  • Mua bán phụ tùng, thiết bị  các ngành công nghiệp ....