CTY CP VIGLACERA HỢP THỊNH

2/1/2016 9:51:58 PM

Viglacera Hop Thinh Joint Stock Company
Địa chỉ: Phường Hội Hợp - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211. 3  867 165 / 3 867 512
Fax: 0211. 3 867 108

Viglacera Hop Thinh Joint Stock Company

Địa chỉ: Phường Hội Hợp - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211. 3  867 165 / 3 867 512

Fax: 0211. 3 867 108

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng đất sét nung

- Công ty chuyên sản xuất các loại vật liệu xây dựng, gạch ngói đất sét nung bằng hệ thống lò nung sấy tuynen liên hợp.

- Sản lượng sản xuất của Công ty trên 60 triệu quy tiêu chuẩn/năm có chất lượng cao, tiêu thụ tốt trên thị trường.  

- Các sản phẩm tiêu biểu của công ty:

- Gạch xây các loại

- Gạch chống nóng

- Gạch nem lát nền, ....