CTY CP VIGLACERA ĐÔNG ANH

2/1/2016 10:19:34 PM

Viglacera Dong Anh Joint – Stock Company
Tên thương hiệu: Viglacera Dong Anh (382 Đông anh)
Địa chỉ: Tổ 35, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 04. 3 883 2901/ 3 883 3548 - Fax: 04. 3 883 5465

Viglacera Dong Anh Joint – Stock Company

Tên thương hiệu: Viglacera Dong Anh (382 Đông anh)

Địa chỉ: Tổ 35, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 04. 3 883 2901/ 3 883 3548

Fax: 04. 3 883 5465

Email: viglaceradahn@vnn.vn

Website: www.viglaceradonganh.com

 
Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh là công ty có sản lượng chiếm 10% sản lượng gạch đất nung của toàn Tổng Công ty. Việc chuyển đổi từ Công ty Nhà nước sang Công ty cổ phần là một bước đột phá lớn đối với sự phát triển lâu dài của Công ty, tạo đà cho những bước phát triển mới. Có thể nói lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty có tiềm năng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt khi môi trường kinh tế đang có có những chuyển biến tích cực. Các chính sách vĩ mô đã và đang được điều chỉnh thông thoáng và hợp lý hơn tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất kinh doanh. Nền kinh tế đang trên đà phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GDP ổn định từ 7 - 8% trong các năm qua là chỉ tiêu đáng tin cậy cho các đối tác nước ngoài đầu tư vào Việt Nam khi cánh cửa WTO đang rộng mở.
Cùng với quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước (đến năm 2020 về cơ bản nước ta trở thành một nước công nghiệp), các khu dân cư lớn được hình thành, quá trình đô thị hoá cũng được đẩy mạnh. Điều này làm tăng nhu cầu đối với thị trường xây dựng, thúc đẩy ngành sản xuất vật liệu xây dựng. Với những triển vọng về thị trường cùng với sự điều hành, quản trị hợp lý bằng các biện pháp kinh tế, tổ chức của lãnh đạo Công ty…, IBS cho rằng nếu không có những bất khả kháng, kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức của Công ty cổ phần Viglacera  Đông Anh là khả thi.
 
 
Ngành nghề kinh doanh

+Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng đất sét nung và các loại VLXD khác.

+Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm cơ khí.

+Xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng.

+Chuyển giao công nghệ kỹ thuật sản xuất vật liệu xây dựng, gạch ngói đất sét nung.

+Kinh doanh vận tải.

+Kinh doanh và đầu tư bất động sản.

+Kinh doanh dịch vụ Du lịch lữ hành nội địa, quốc tế.

+Khai thác và chế biến nguyên nhiên vật liệu sản xuất VLXD

 

Hiện tại, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty là Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng đất sét nung; Chuyển giao công nghệ kỹ thuật sản xuất vật liệu xây dựng, gạch ngói đất sét nung. Công ty không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiếp tục đầu tư phát triển nhằm nâng cao chất lượng, đa dạng hoá sản phẩm để ngày càng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Công ty tiếp tục đầu tư tham gia các lĩnh vực kinh doanh khác trong thời gian tới như lĩnh vực cơ khí, xây lắp, kinh doanh thương mại và dịch vụ v.v…