CTY TNHH CÔNG NGHIỆP ROCKTEAM VIỆT NAM

2/1/2016 9:47:00 PM

Vietnam Rockteam Industrial Company Ltd.,

Địa chỉ: KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

ĐT: 061. 3 541 100   -  Fax: 061. 3 541 098

Email: rockteamvn@vnn.com

Vietnam Rockteam Industrial Company Ltd.,

Địa chỉ: KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: 061. 3 541 100   -  Fax: 061. 3 541 098
Email: rockteamvn@vnn.com
Website:
Đại diện: Chen Yen Chen – Tổng Giám đốc
Email: chenyenchen@hotmail.com
Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất men gốm sứ