Họp Hiệp hội GSXD Việt Nam về tình hình sản xuất - Xuất nhập khẩu - Tiêu thụ gạch ốp lát năm 2015 - 2016

4/12/2016 4:45:22 PM

Kính gửi: Các doanh nghiệp hội viên Hiệp hội

Hiệp hội Gốm sứ xây dựng Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn thể các doanh nghiệp hội viên để đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ nội địa, xuất nhập khẩu, buôn lậu và gian lận thương mại trong lĩnh vực gạch gốm sứ xây dựng của toàn ngành, đồng thời triển khai các hoạt động chung của Hiệp hội.  

Thời gian: Từ 13h30 đến 17h30  Ngày 15 tháng 04 năm 2016

Địa điểm:    Khách sạn PULLMAN - 40 Cát Linh, Hà Nội.

Trân trọng kính mời các doanh nghiệp đến dự đông đủ.

TM. Hiệp hội Gốm sứ Xây dựng Việt Nam

Chủ tịch

Đinh Quang Huy

Các bài viết khác