CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

2/2/2016 9:08:56 AM

 Khai thác, chế biến quặng sét, đôlômit và cao lanh;

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN
Truc Thon Joint Stock Company
 
 
Địa chỉ: Cộng Hòa - Chí Linh - Hải Dương
Số điện thoại: 0320. 3 882 243 - Fax:0320.3 883 163
E-mail: tructhon@tructhon.com.vn
Website: www.tructhon.com.vn

Công ty cổ phần Trúc Thôn (Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương), tiền thân là Mỏ đất chịu lửa Trúc Thôn, thành lập ngày 25/11/1964 đã trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển

Từ năm 1964 - 1999 là Mỏ đất chịu lửa Trúc Thôn, đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Gang Thép Thái Nguyên. Từ tháng 8/1999 chuyển thành Công ty Vật liệu chịu lửa và Khai thác đất sét Trúc Thôn là đơn vị hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam. Từ tháng 1/2006 chuyển đổi mô hình tổ chức thành Công ty cổ phần Trúc Thôn, thành viên của Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL).

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty
- Khai thác, chế biến quặng sét, đôlômit và cao lanh;
- Sản xuất, mua bán:
+ Gạch men, gạch tuynel và vật liệu xây dựng các loại;
+ Vật liệu chịu lửa;
+ Đất đèn, hồ điện cực, fero các loại;
+ Các sản phẩm kim loại, nguyên liệu phục vụ ngành thép và ngành gốm sứ;
- Kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng, nghỉ dưỡng;